Pouť na svatý Hostýn 2017


Římskokatolická farnost Ostrava – Moravská Ostrava
Pořádá

Pouť na svatý Hostýn.

Vážení zájemci o pouť na svatý Hostýn.

Dne 17. října 2017 se uskuteční pouť farnosti Ostrava – Moravská Ostrava na svatý Hostýn. Odjezd je v 14.30 hod. od katedrály Božského Spasitele v Ostravě.
Na svatém Hostýnu bude v 16.30 hod. sloužena mše svatá.
Odjezd je plánován v 18.00 – 18.30 hod. Návrat ke katedrále Božského Spasitele v Ostravě ve 20.00 – 20.30 hod.
Cena je 200,- Kč.
Cena pro děti a mládež 100,- Kč
Přihlásit se lze ve farní kanceláři.
.