Svatá země Izrael 2017


Katedrála Božského Spasitele Ostrava

Výstava fotografií
Svatá země - Izrael 2017Svatá země Izrael přivádí poutníky v úžas svou neuvěřitelnou rozmanitostí a pestrostí. Biblické události, které se zde v minulosti odehrávaly, patří i dnes bytostně k této zemi a tvoří nejen její dějiny ale i dějiny naše, tzn. evropské. Při návštěvě jednotlivých míst této oblasti sestupujeme ke svým kořenům a po jejím ukončení se vracíme domů nejen obohaceni o poznání svého náboženství, které vyrůstá z Bible, z působení proroků a Pána Ježíše, ale i plni vděčnosti za to, že jsme součástí této kultury.

Putování touto zemí v srpnu 2016 od hory Hermon na Golanských výšinách, dále podél řeky Jordán, mezi Galilejskými horami a od pobřeží Středozemního moře až k Negevské poušti bylo velkým zážitkem, který chtějí autoři zprostředkovat díky fotografiím ing. Zdeňka Poruby všem návštěvníkům této výstavy..Výstavu můžete vidět
v katedrále Božského Spasitele