Misijní neděle ve farnosti

Misie ve farnosti Moravská Ostrava 2017

POMOZME POSTAVIT KAPLE V BANGLADÉŠI

„Jestliže chcete opravdu pomoci lidem, povězte jim o Boží lásce.“
Pauline Jaricot
zakladatelka Díla šíření víry

Pomozme křesťanům v Bangladéši vybudovat kaple, které pro ně představují zásadní místo jejich života. Právě zde se totiž utváří a odehrává vše, co je pro ně důležité – vědomí křesťanské identity a jednoty, osobní hodnoty i společenské a soukromé události.

Bangladéš je chudá a přelidněná země na jihu Asie, kde se křesťanství hlásí míň než 1 % obyvatel. V diecézi Mymensingh žije 80 tisíc převážně velice chudých křesťanů, kteří se živí zemědělstvím, sezónními pracemi v lese nebo ve stavebnictví. Kaple je pro ně jediným místem, kde se mohou jako komunita setkávat. Ve vesnicích Sobokchona a Amritola bydlí 90 početných katolických rodin, které mají nejbližší farnost velmi daleko. Aby místní věřící mohli navštěvovat bohoslužby a zároveň nacházeli útočiště v případech nouze, podpořilo Papežské misijní dílo šíření víry v těchto oblastech výstavbu dvou kaplí. V roce 2017 se jedná o kapli ve vesnici Dubarchor, renovaci kláštera ve farnosti Marianagar a rekonstrukci kaple ve vesnici Pachgaon. Dále PMD v ČR dlouhodobě přispívá i na běžný chod diecéze a podporu katechistů.

A právě na tento účel můžeme věnovat to, co našetříme během postní doby. Žádný dar není malý. Chcete-li katolické věřící v Bangladéši podpořit, pošlete své dary na účet 72540444/2700 a označte je VS 10. Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely.

Téměř 90 % všech bangladéšských věřících tvoří muslimové a křesťanská menšina je tak ve velké míře obklopena modlitebnami muslimů. Avšak nejen z tohoto důvodu pro ně vlastní svatostánek hodně znamená. Kostel je pro obyvatele Bangladéše klíčovým místem zejména proto, že veškerý svůj život podřizují náboženství – všechny jejich svátky, společenské i soukromé záležitosti se odehrávají v souladu s nařízeními víry. Proto je tolik důležité podporovat v těchto oblastech výstavbu křesťanských kostelů.

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové tel. 604 838 882, pmd@missio.cz, www.missio.cz

Za jakoukoliv pomoc Vám upřímně děkujeme!