120. výročí posvěcení katedrály


Slavnost 120. výročí posvěcení katedrály Božského Spasitele
v Moravské Ostravě

Sobota 15. července 2017
19.00
modlitba Prvních večerních chval a svátostné požehnání v eucharistické kapli katedrályNeděle 16. července 2017
7.30
ranní mše sv.

8.45
modlitba růžence
9.30
pontifikální mše sv. za živé a zemřelé farníky a dobrodince katedrály. Mši svatou budou celebrovat o.biskup Mons. František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Mons. Martin David.

19.00
večerní mše sv. za stavitele katedrály kardinála Fürstenberga a světitele katedrály arcibiskupa Kohna


www.farnostmostrava.cz