Zájezd dětí a mládeže 2017


Zájezd dětí a mládeže 25. června 2017 – 28. června 2017.

Propozice k zájezdu dětí a mládeže, který pořádá Římskokatolická farnost Ostrava – Moravská k ukončení katechetického roku. Zájezd se uskuteční ve dnech 25. června 2017 – 28. června 2017. Letos navštívíme oblast Podbrdska a Křivoklátska.

25. června 2017 – odjezd po mši svaté od katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě do vesničky Osek-Vystrkov (1500 m od Hořovic), kde v rybářském penzionu „Žák“ máme ubytování. Po příjezdu ubytování, odjezd na večeři.


26. června 2017 – snídaně. Cyklovýlet, pokud se podaří zajistit kola. Když se nepodaří, bude nahražen stejně atraktivní programem. Příjezd na večeři, ubytování.


27. června 2017 – snídaně, návštěva hradu Karlštejna. Návrat na večeři.


28. června 2017 – snídaně, odjezd do Plzně, mše svatá v katedrále sv. Bartoloměje a po ní prohlídka katedrály. Program v Plzni, oběd a návrat do Ostravy ke katedrále. Návrat ve večerních hodinách, přesný čas bude včas upřesněn.


Cena zájezdu je pro děti 1.200,- Kč.


Sebou: hygienu, pravidelné léky, pevné boty, pláštěnku, lehčí i teplejší oblečení. Sluneční brýle, pokrývku na hlavu. Na cestu svačinu, nic více, vše mají zajištěno. Není potřeba brát ručníky ani spacáky, penzion je plně vybaven.


Prožijte několik dnů před prázdninami s kamarády z ministrantských schůzek a scholy.

K tomu ať nám pomáhá Bůh Otec.