Pobožnosti Křížové cesty 2018


Pobožnosti křížové cesty v Moravské Ostravě

v době postní od 14. února do 31. března 2018:

Pátek
Katedrála
Božského
Spasitele


Neděle
Kostel
Sv. Václava

po dětské mši sv., která je v 17.00 hod.)

odpoledne v 15.00 hod.

V době postní se každé úterý ráno v 6.30 hod. v eucharistické kapli modlíme ranní chvály.