Pouť do Rakouska


Pouť do Rakouska - Melku a Vídně

Melk – benediktinské opatství, které se rozkládá na pravém břehu Dunaje v malebném údolí Wachau – dnes je duchovním centrem Rakouska a nejnavštěvovanějším klášterem.

Ve Vídní bude duchovní program v kostele sv. Karla Boromejského. Tento barokní kostel je považován za nejkrásnější kostel v Rakousku.

Termín
20. 4. -21. 4. 2018 (pátek-sobota)
Cena pouti:
1900,- Kč (v ceně je ubytování, vstupy, zdravotní pojištění, sobotní snídaně a oběd, v pátek není jídlo zajištěné), EURO pro osobní potřebu
Ubytování:
v centru Vídně, ve 2-4 lůžkových pokojích s WC a sprchou
Na pouť je možné se přihlásit na faře během úředních hodin a u E. Porubové (tel. 737218876)

Program pouti

Pátek 20.4.2018
06.00
odjezd autobusem od fary
08.30
příjezd do Rajhradu, mše sv. v Opatském kostele
09.30
odjezd do Melku
12.00
příjezd do Melku, prohlídka benediktinského kláštera
16.00
odjezd z Melku do Vídně
17.30
ubytování ve Vídní
Osobní volno
Sobota 21.4.2018
07.00
snídaně
08.00
odjezd do kostela sv. Karla Boromejského
08.30
mše sv., prohlídka s výkladem
11.00
- 12.00 oběd
12.30
prohlídka katedrály sv. Štěpána a centra Vídně, osobní volno
17.00
odjezd z Vídně, příjezd do Ostravy kolem 21.00 hod.