Velikonoce 2018


VELIKONOCE 2018
v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě

Příležitost k velikonoční svátosti smíření:

Sobota 24. března

16.00 hod. – 18.00 hod.

Květná neděle 25. března

18.00 hod. – 20.00 hod.

Pondělí 26. března

07.00 hod. – 09.00 hod.
15.00 hod. – 18.00 hod.

Úterý 27. března

07.00 hod. – 09.00 hod.
15.00 hod. – 18.00 hod.

Středa 28. března

07.00 hod. – 09.00 hod.
15.00 hod. – 18.00 hod.

Využijte těchto termínů, protože během svátků už zvláštní příležitosti nebudou!

Květná neděle 25. března Světový den mládeže v církvi

07.30
mše sv.
09.30
ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ v kostele sv. Václava na Kostelním nám., průvod do katedrály a MŠE SV. za mládež, hlavní celebrant o. biskup František

15.00
pobožnost křížové cesty v kostele sv. Václava
19.00
mše sv.

Zelený čtvrtek 29. března

09.00
MISSA CHRISMATIS, tj. mše se svěcením posvátných olejů a obnovou kněžských slibů, celebrují o. biskup František a Martin s kněžími diecéze.
18.00
MŠE SV. NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ za kněze, kteří působili v katedrále, přenesení Nejsvětější Svátosti do „Getsemanské zahrady“, adorace do 20.00 hod., hlavní celebrant o. biskup František.

Velký pátek 30. března

Den přísného postu a újmy v jídle

10.00
pobožnost křížové cesty, vede o. biskup František
11.00
– 15.00 možnost adorace a modlitby v katedrále
15.00
VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání), předsedá o. biskup František

Bílá sobota 31. března

08.00 - 20.00
možnost soukromé adorace u Božího hrobu
09.00
modlitba ranních chval, předsedá o. biskup František
20.00
VELIKONOČNÍ VIGILIE (žehnání ohně, bohoslužba slova, křestní bohoslužba s udělením sv.křtu dospělým katechumenům a s obnovou křestních slibů, eucharistická slavnost), hlavní celebrant o. biskup František; pak setkání na faře v učebně

Neděle velikonoční 1. dubna
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Hod Boží velikonoční

07.30
mše sv.
09.30
PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ s udělením apoštolského požehnání (spojeno s přijetím plnomocných odpustků), hlavní celebrant o. biskup František; po mši sv. požehnání pokrmů
19.00
mše sv.

Pondělí velikonoční 2. dubna

07.30
mše sv.
09.30
mše sv.

Večerní mše sv. není.
Na Květnou neděli 25. března je sbírka na potřeby naší farnosti a na Velikonoční neděli 1. dubna na potřeby Kněžského semináře v Olomouci. Příspěvky z pokladničky u Božího hrobu během Velkého pátku a Bílé soboty jsou určeny na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

Pobožnost k Božímu milosrdenství

Na 2. neděli velikonoční 8. dubna, kdy slavíme svátek Božího milosrdenství, bude v kapli Svatého Kříže na biskupství (Kostelní nám.) v 15.00 hod. modlitba Korunky k Božímu milosrdenství, na kterou jsou všichni srdečně zváni.


Pořad bohoslužeb v kostele
sv. Josefa a P. Marie Karmelské ve Slezské Ostravě


Květná neděle 25. března
Světový den mládeže v církvi

07.45
mše sv. s žehnáním ratolestí

Neděle velikonoční 1. dubna
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Hod Boží velikonoční

07.45
mše sv.
10.30
tridentská mše sv.

Pondělí velikonoční 2. dubna:

07.45
mše sv.