Slavnost Všech svatých 2018

Slavnost Všech svatých (1. 11.)
a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2. 11.)
v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě

Příležitost k sv. smíření (pro získání plnomocných odpustků):

7.00 hod. – 9.00 hod.
Úterý 30. října:
15.00 hod. – 18.00 hod.
7.00 hod. – 9.00 hod.
Středa 31. října:
15.00 hod. – 18.00 hod.
Využijte těchto termínů, protože 1. listopadu a 2. listopadu už zvláštní příležitosti k sv. smíření nebudou!

Pořad bohoslužeb:

Čtvrtek 1. listopadu 2018:
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Doporučený zasvěcený svátek

7.30 hod.:
ranní mše sv.

15.00 hod.:
mše sv. v kostele sv. Josefa a P. Marie Karmelské ve Slezské Ostravě

pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František, po ní modlitby k získání plnomocných odpustků duším v očistci
18.00 hod.:

Pátek 2. listopadu 2018:
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ (Dušiček)

ranní mše sv.
7.30 hod.:

mše sv. v kostele sv. Josefa a P. Marie Karmelské ve Slezské Ostravě
15.00 hod.:

pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František
18.00 hod.:

Po každé mši sv. modlitby k získání plnomocných odpustků duším v očistci.Možnost získání odpustků pro duše v očistci:

Na slavnost Všech svatých (1. listopadu) odpoledne a v Den vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) po celý den při návštěvě kteréhokoliv kostela lze získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha.

Od 1. do 8. listopadu včetně je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Pro ty, kteří v tyto dny ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov, uděluje Svatý Stolec věřícím českých a moravských diecézí povolení získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci již od 25. října. Toto povolení platí od 8. října 2012 na dobu 7 let.

V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.