Slavnost Těla a krve Páně 2019
Slavnost Těla a krve Páně v Ostravě

Biskupství ostravsko-opavské a římskokatolické farnosti Moravská Ostrava, Slezská Ostrava, Mariánské Hory, Hrabůvka, Vítkovice, Přívoz a salesiáni Dona Boska zvou na společné prožití slavnosti Těla a krve Páněve čtvrtek 20. června 2019
do katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě

17.15
modlitba růžence světla

18.00
mše sv., hlavní celebrant diecézní biskup František Václav, koncelebrují pomocný biskup Martin a kněží ostravského děkanátu

19.00
eucharistický průvod do kostela sv. Václava

19.45
zakončení průvodu v kostele sv. Václava, Te Deum a svátostné požehnání