Cyklovýlet 2019

Do kostela na kole

Třemi přírodními rezervacemi.
Jih Ostravy.

Neděle 15.9.2019

Přírodní rezervace Rezavka je tvořena lužním lesem, kolem slepého ramene Odry a rozlehlou oblastí pokrytou rákosinou Vrbenského rybníka. V lokalitě přírodní rezervace se daří řadě ohroženým druhům rostlin a živočichů. Středem území prochází staré rameno řeky Odry a napájecí strouha rybníka.

Chráněná krajinná oblast Polanecký les je jednou z nejcennějších přírodních rezervací na území města Ostravy. Skoro se nechce věřit, že tak půvabné a tiché místo lze nalézt tak blízko velkého průmyslového města. Přírodní rezervaci tvoří původní lužní les s karpatskými prvky v údolní nivě řeky Odry. Jde o komplex nejníže položeného lužního lese se systémem periodicky zaplavovaných ramen Odry.

Chráněná krajinná oblast Poodří je druhou nejmenší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Navzdory tomu se může pochlubit například nejrybničnatější krajinou (80 rybníků na 82 km2 rozlohy), největším souvislým systémem přirozeně zaplavovaných luk a luhů nebo nejméně zastavěným územím ze všech CHKO na území ČR.

Program cyklovýletu

  9,00-  9,25 Sraz před farou, uložení kola do farního dvora.
  9,30-10,30 Mše svatá v katedrále Božského Spasitele.
10,30-10,50 Vyzvednutí kol z farního dvora - výjezd.

Směr cesty
 • Přes Mariánské Hory, Benátky, do Nové Vsi k "dříve plánovaném mořském přístavu"
 • Kulturní památka Lihovar
 • Městkou částí Dubí kolem zaniklého ostravského mlýna
 • Přírodní rezervace Rezavka. (Ptačí pozorovatelna)
 • Polanecký les
 • Polanecká niva - rybník Spasitel
 • Zřídlo jodobromové solanky pro klimkovické lázně
 • Kostel sv. Anny - Polanka
 • Občerstvení : restaurace U Machů
 • Projedeme kolem "čtvrté" přírodní rezervace Přemyšov
 • Předpokládaný závěr mezi 16,00 až 19,00 hodinou
 • Charakter cesty: jednoduchá (pro děti, mládež, dospělé i seniory)
  Délka cesty: cca 36 km
  Celková doba jízdy: cca 2,5-3 hod
  Výškové převýšení: malé cca 40 m
  Cena: 0 kč (náklady jsou v režii účastníka)
  Povinná výbava: dobrá nálada, kolo, tekutiny pro dodržování pitného režimu
  Nutný předpoklad: počasí (v případě špatného počasí se výlet ruší)
  Cyklovýlet je organizován i v rámci akce Do kostela na kole