Pouť do Krakova

Pouť do Krakova

k 5. výročí svatořečení Jana Pavla II.

Kdy: 23. března 2019 - sobota

Program pouti

06.00
odjezd od katedrály Božského Spasitele
09.00
mše sv. v Sanktuáriu sv. Jana Pavla II.
Po mši sv. komentovaná prohlídka baziliky a návštěva Centra Jana Pavla II. Mezi exponáty je i klerika, ve které byl papež Jan Pavel II. v r. 1981 postřelen Turkem Ali Agcou. Možnost výstupu na věž nebo návštěva cukrárny, kde jsou mimo jiné i oblíbené zákusky Jana Pavla II – kremuvky.
12.00
přesun do baziliky Božího milosrdenství – osobní modlitba - korunka k Božímu milosrdenství, (možnost poobědvat).
14.00
návštěva Wawelu - katedrály sv. Stanislava a sv. Václava – Jan Pavel II. byl zde jmenován v r. 1963 krakovským arcibiskupem. Prohlídka katedrály a zvonu Zigmund.
Osobní volno, prohlídka centra Krakova
19.00
- 20.00 příjezd do Ostravy

Cena
500,-Kč, děti a studenti 300, Kč - v ceně je pojištění, vstupné do Centra Jana Pavla II. a katedrály sv. Stanislava a Václava. Jídlo není zajištěné, doporučuji vzít zloté pro osobní potřebu.

Zájemci se mohou hlásit do 19. 3. 2019 u Evy Porubové – tel. 737218876 nebo na faře v úředních hodinách. Pro vyřízení cestovního pojištění je potřeba nahlásit kromě jména i RČ a adresu a také telefon pro dostupnost.