Misijní neděle ve farnosti 2019

Misie ve farnosti Moravská Ostrava 2019

V neděli 20. října, kdy se s církví modlíme za misie, bude sbírka na misie, a po mši sv. v 7.30 hod., v 9.30 hod. a v 19.00 hod. budou děti a mládež prodávat u katedrály zdobené perníčky, jejichž zakoupením (20 korun a více) podpoříme stavbu areálu osmileté základní školy sv. Josefa v Namkumbě v Malawi.

POMÁHÁME DĚTEM V MALAWI

St. Joseph Nanyanje Primary School, Namkuba, Malawi
V osmileté základní škole v Namkumbě mají k dispozici pouze jednu zděnou budovu o dvou místnostech, každá asi pro 30 dětí. V ročnících je přitom průměrně 60 dětí. Ostatní třídy se musí spokojit s provizorními přístřešky z dřevěných kůlů se slámovou střechou. Ti nejmenší se učí ve stínu vzrostlých stromů. Vedle stávající ušmudlané zděné budovy s plechovou střechou vyčnívají cihlové základy dvou zcela nových učeben, které zde staví za přispění českých dárců. Malý zděný domek za nimi je ředitelna, uvnitř polepená tabulkami rozvrhů a inspirativními hesly. Chybí však jakékoliv další zázemí pro učitele. Ti mají k dispozici pouze stojan na kola. Někteří z nich dojíždí do osady více než hodinu a na nosiči vozí do školy vlastní děti. Přibližně 70 až 80 % škol v Malawi je katolických, jsou přístupné všem bez rozdílu vyznání. Stát podporuje platy učitelů a částečně materiální vybavení, ostatní provoz závisí na místní církvi a komunitě. Projekt podpoří 850 dětí, dary PMD přispějí na nákup školních uniforem, psacích potřeb a dalších pomůcek potřebných pro výuku.

Za jakoukoliv pomoc Vám upřímně děkujeme!