Poutní slavnost Svatého Václava
Poutní slavnost Svatého Václava

mučedníka a hlavního patrona českého národa
ve filiálním kostele sv. Václava
na Kostelním nám. v Moravské OstravěPátek 27. září 2019

17.00
mše sv., po ní modlitba za národ


Sobota 28. září 2019

07.30
mše sv. s modlitbou ranních chval
09.30
pontifikální mše sv., hlavní celebrant Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

10.30
– 15.00 hod. posezení u kostela s občerstvením a zábava pro děti i dospělé
18.00
mše sv.
Při všech bohoslužbách bude sbírka na potřeby kostela sv. Václava.
www.farnostmostrava.cz