Velikonoce 2019


VELIKONOCE 2019
v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě

Příležitost k velikonoční svátosti smíření:

Sobota 13. dubna

16.00 hod. – 18.00 hod.

Květná neděle 14. dubna

18.00 hod. – 20.00 hod.

Pondělí 15. dubna

07.00 hod. – 09.00 hod.
15.00 hod. – 18.00 hod.

Úterý 16. dubna

07.00 hod. – 09.00 hod.
15.00 hod. – 18.00 hod.

Středa 17. dubna

07.00 hod. – 09.00 hod.
15.00 hod. – 18.00 hod.

Využijte těchto termínů, protože během svátků už zvláštní příležitosti nebudou!

Květná neděle 14. dubna Světový den mládeže v církvi

07.30
mše sv.
09.30
ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ v kostele sv. Václava na Kostelním nám., průvod do katedrály a MŠE SV. za mládež naší farnosti, hlavní celebrant o. biskup František

15.00
pobožnost křížové cesty v kostele sv. Václava
19.00
mše sv.

Zelený čtvrtek 18. dubna

09.00
MISSA CHRISMATIS, tj. mše se svěcením posvátných olejů a obnovou kněžských slibů, celebrují o. biskup František a Martin s kněžími diecéze
18.00
MŠE SV. NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ za kněze, kteří působili v katedrále, přenesení Nejsvětější Svátosti do „Getsemanské zahrady“, adorace do 20.00 hod., hlavní celebrant o. biskup František

Velký pátek 19. dubna

Den přísného postu a újmy v jídle

10.00
pobožnost křížové cesty, vede o. biskup František
11.00
– 15.00 možnost adorace a modlitby v katedrále
15.00
VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání), předsedá o. biskup František

Bílá sobota 20. dubna

09.00
modlitba ranních chval, předsedá o. biskup František
09.30 - 19.00
možnost soukromé adorace u Božího hrobu
20.00
VELIKONOČNÍ VIGILIE (žehnání ohně, bohoslužba slova, křestní bohoslužba s udělením sv. křtu dospělým katechumenům a s obnovou křestních slibů, eucharistická slavnost), hlavní celebrant o. biskup František; pak setkání na faře v učebně

Neděle velikonoční 21. dubna
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Hod Boží velikonoční

07.30
mše sv.
09.30
PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ s udělením apoštolského požehnání (spojeno s přijetím plnomocných odpustků), hlavní celebrant o. biskup František; po mši sv. požehnání pokrmů
19.00
mše sv.

Pondělí velikonoční 22. dubna

07.30
mše sv.
09.30
mše sv.

Večerní mše sv. není.


2. neděle velikonoční 28.dubna
SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

07.30
mše sv.

09.30
mše sv. s křtem dětí

15.00
pobožnost Korunka k Božímu milosrdenství v eucharistické kapli katedrály

19.00
mše sv.

Na Květnou neděli 14. dubna je sbírka na dofinancování opravy katedrály a na Velikonoční neděli 21. dubna na potřeby Kněžského semináře v Olomouci. Příspěvky z pokladničky u Božího hrobu během Velkého pátku a Bílé soboty jsou určeny na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

Pořad bohoslužeb v kostele
sv. Josefa a P. Marie Karmelské ve Slezské Ostravě


Květná neděle 14. dubna
Světový den mládeže v církvi

07.45
mše sv. s žehnáním ratolestí

Neděle velikonoční 21. dubna
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Hod Boží velikonoční

07.45
mše sv.
10.30
tridentská mše sv.

Pondělí velikonoční 22. dubna:

07.45
mše sv.