Cyklovýlet 2020

Do kostela na kole

Zajímavosti Muglinova a Heřmanic
Jih Ostravy.

Neděle 20.9.2020

Slezská Ostrava je nejstarší písemně doloženou částí dnešní Ostravy. Poprvé se připomíná v listině z roku 1229, kterou papež Řehoř IX. povoluje benediktýnskému klášteru v Týnci u Krakova vybírat z této vsi desátky.
Ze starodávného Muglinova nezbylo do dnešních dnů nic, ale zajímavý je název současné ulice Na Tvrzi. Prý tady měl už ve 13. století stávat hrad. Ostravský kronikář Alois Adamus dokonce tvrdil, že hrad stával nad výchozem jaklovecké dědičné štoly, zvané Mundloch. Měla tudy vést jedna z odboček karavanních cest vedoucí přes Muglinov směrem k Hrušovu.
První písemná zmínka o Heřmanicích pochází z roku 1305 a je uvedena se v soupise desátků vratislavského biskupství jako Hermanni villa.

Při cestě navštívíme hostel sv. Marka, kapli sv. Anny, prohlédneme si Heřmanický pivovar a projedeme se kolem Heřmanického rybníka

Heřmanický rybník: divočina kousek od centra Ostravy. Kus divoké přírody s rybníkem lemovaným vysokým rákosím, ve kterém hnízdí vzácné druhy ptáků. Narazit tu můžete na bobry, divočáky i jeleny. Heřmanický rybník vzdálený asi 4 kilometry od centra Ostravy je oázou klidu a divoké přírody.

Program cyklovýletu

  9,00-  9,25 Sraz před farou, uložení kola do farního dvora.
  9,30-10,30 Mše svatá v katedrále Božského Spasitele.
10,30-10,50 Vyzvednutí kol z farního dvora - výjezd.

Směr cesty
 • Kolem Ostravice na náměstí Jurie Gagarina. Rodný dům Zdňka Jirotky, první ostravská elektrárna.
 • Liskova vila, historie stadionu Bazaly
 • Kaple sv. Anny
 • Kostel sv. Marka
 • Heřmanický pivovar
 • Heřmanický rybník
 • Antošovické rybníky
 • a další překvapení
 • Občerstvení na farní zahradě kostela sv. Marka a v Hornickém muzeu Petřkovice
 • Předpokládaný závěr mezi 16,00 až 19,00 hodinou
 • Charakter cesty: jednoduchá (pro děti, mládež, dospělé i seniory)
  Délka cesty: cca 30 km
  Celková doba jízdy: cca 2,5-3 hod
  Výškové převýšení: malé cca 68 m
  Cena: 0 kč (náklady jsou v režii účastníka)
  Povinná výbava: dobrá nálada, kolo, tekutiny pro dodržování pitného režimu
  Nutný předpoklad: počasí (v případě špatného počasí se výlet ruší)
  Cyklovýlet je organizován i v rámci akce Do kostela na kole