Eucharistické dny 2020

Eucharistické dny 2020
před začátkem postní doby
a Popeleční středa
v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě

7. neděle v mezidobí 23.února
07.30
ranní mše sv.
09.30
mše sv. za farní společenství

18.00
výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace
18.30
společné zakončení adorace a svátostné požehnání
19.00
večerní mše sv.

Pondělí 24. února
07.30
ranní mše sv.
08.00
- 9.00 výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace

17.00
výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace
17.30
společné zakončení adorace a svátostné požehnání
18.00
večerní mše sv.

Úterý 25. února
07.30
ranní mše sv.
08.00
- 09.00 výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace

17.00
výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace
17.30
zakončení adorace, Te Deum a svátostné požehnání
18.00
večerní mše sv. na zakončení eucharistických dnů

Popeleční středa 26. února - den přísného postu
06.30
modlitba ranních chval v eucharistické kapli
06.45
modlitba růžence
07.30
ranní mše sv. s udílením popelce

17.30
modlitba růžence
18.00
pontifikální mše sv. s udílením popelce a představením katechumenů; hlavní celebrant o. biskup František