Pouť na Svatý Hostýn 2020


Římskokatolická farnost Ostrava – Moravská Ostrava
Vás srdečně zve na poutní zájezd na Svatý Hostýn.


Pouť na Svatý Hostýn.


Odjezd:
autobusem v úterý 6. října 2020
v 15.00 hod.
od katedrály Božského Spasitele

Cena:
dospělí 200,- Kč
děti a mládež 100,- Kč

17.00 hod. - Mše svatá

Návrat ke katedrále okolo 20.00 hod.

Zájemci se mohou nahlásit a zaplatit v úředních hodinách ve farní kanceláři.
.