Stav nouze vyhlášený v ČRStav nouze vyhlášený v ČR v době od 12. března 2020 na dobu 30 dní:

Program v Katedrále Božského Spasitele
v Moravské Ostravě
od pátku 13. března 2020 do odvolání:

(ve stejnou dobu na určitém místě nesmí počet osob přesáhnout 30)

Všední dny (pondělí až sobota včetně)

7.00 hod.:


mše sv. bez účasti lidu slavená kněžími u katedrály (Mons. Jan Plaček, Mgr. David Powiesník, Mgr. Petr Chovanec)

7.30 – 8.30 hod.:

možnost přijetí sv. smíření a podávání sv. přijímání jednotlivcům

18.00 – 18.30 hod.:

možnost přijetí sv. smíření a podávání sv. přijímání jednotlivcům (v pátek 17.00 – 17.30 hod.)

Neděle:

7.00 hod.:

mše sv. bez účasti lidu slavená kněžími u katedrály (Mons. Jan Plaček, Mgr. David Powiesník, Mgr. Petr Chovanec)

8.00 – 11.00 hod.:

možnost přijetí sv. smíření a podávání sv. přijímání jednotlivcům

19.00 – 20.00 hod.:

možnost přijetí sv. smíření a podávání sv. přijímání jednotlivcům

Společná modlitba ranních chval v úterý se nekoná. Pobožnosti křížové cesty v pátek večer a v neděli odpoledne se nekonají.

V kostele sv. Václava v Moravské Ostravě a v kostele sv. Josefa a P. Marie ve Slezské Ostravě se po dobu stavu nouze bohoslužby nekonají.

Všichni věřící jsou z důvodu mimořádné situace dispenzováni (omluveni) od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné a doporučuje se sledovat ve sdělovacích prostředcích (např. TV NOE, TV LUX, Radio Proglas) a slavit den Páně (neděli) v rodinném kruhu (např. četbou biblických čtení dané neděle nebo dne uvedených v Katolickém týdeníku, mobilní aplikaci anebo stolním katolickém kalendáři). Možnost přijetí sv. smíření a sv. přijímání je v katedrále podle rozpisu.

„Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.“ (Z prohlášení ČBK 12. března 2020)