Pouť na Svatý Hostýn 2021


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OSTRAVA – MORAVSKÁ OSTRAVA
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA POUTNÍ ZÁJEZD NA SVATÝ HOSTÝN
A DO KROMĚŘÍŽE


Pouť na Svatý Hostýn.


Odjezd autobusem ve čtvrtek 28. října (státní svátek) v 7.00 hod. od katedrály Božského Spasitele.


9.30 hod. – mše svatá v bazilice na Svatém Hostýně

Cena:
dospělí 600,- Kč
děti a mládež 100,- Kč

V Kroměříži bude oběd a navštívíme kostel sv. Mořice (pomodlíme se u hrobu biskupa Bruna); možnost prohlídky Arcibiskupského zámku (vstupné si hradí každý sám)

V ceně: autobus, oběd
Nutné je platné potvrzení o bezinfekčnosti – negativní PCR/Antigen test z odběrového místa nebo doklad o očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci v posledních 180 dnech; respirátor

Návrat ke katedrále mezi 17.00 – 18.00 hod.

Zájemci se mohou nahlásit a zaplatit v úředních hodinách ve farní kanceláři.
.