Poutní slavnost svatého Josefa 2022

Přehled poutních slavností ve farnosti O.-Slezská Ostrava v roce 2022:

1.Poutní slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie a patrona kostela:

Sobota 19. března:
mše sv. v 7.00 hod. a v 8.30 hod.

2.Hlavní pouť k P. Marii Karmelské:

Pátek 15. července:
mše sv. ve 20.00 hod.

Sobota 16. července:
mše sv. v 7.00 hod., v 8.30 hod., v 9.30 hod., v 11.00 hod. a v 17.30 hod.

3. Pouť k sv. Anně u kaple v O.-Muglinově:

Sobota 23. července:
mše sv. v 9.30 hod.

4. 239. výročí posvěcení kostela:

Neděle 4. září:
mše sv. v 7.45 hod.

5. Pouť k sv. Hedvice v Keltičkově muzeu u slezskoostravské radnice:

Neděle 16. října:
pobožnost v 15.00 hod.

6. Novoroční pouť 2023:

Neděle 1. ledna 2023:
Mše sv. v 0.00 hod.
Poutě k Svatému Josefovi ve Slezské Ostravě

Pouť ke sv.Josefovi ve Slezské Ostravě

Kostel sv. Josefa ve Slezské Ostravě byl postaven v letech 1780-1783. Je to pozdně barokní jednolodní stavba ovlivněná klasicismem. Na jeho hlavním oltáři se nachází dřevěný obraz Panny Marie s Jezulátkem, (Panna Maria Karmelská) k němuž po dlouhou dobu putovali křesťané z blízkého a vzdálenějšího okolí.

V roce 1913 byl kostel uzavřen kvůli stále se objevujícím a zvětšujícím se trhlinám způsobeným poddolováním. Zatímco kostel sv. Josefa čekal na opravu, scházeli se věřící k bohoslužbám v provizorním dřevěném kostele, postaveném v roce 1913. Nacházel se asi 20 m severovýchodně od farního kostela při cestě na Michálku (dnes Na Najmanské v místech obřadní síně). Provizorní kostel fungoval do roku 1929, kdy byl předán k bohoslužebným úkonům zcela zrestaurovaný kostel sv. Josefa. Základy i zdivo tohoto kostela, který poddolováním klesl o 8 m, byly zpevněny železobetonovým věncem (ankrováním.) Zpevnění bylo provedeno železobetonovým věncem podél základů a zdiva, a třemi železobetonovými lany napříč chrámovou lodí pod dlažbou. Stará cihlová klenba byla nahrazena lehkou klenbou z rabicu, připevněnou na železnou kostru. Věž byla tvořena z železné konstrukce a byla obezděna dutými cihlami. Stavba je nejen uměleckohistorickou památkou, ale i českou technickou zvláštností.

Poutě ke sv.Josefovi se zde konají vždy nejbližší sobotu ke svátku sv.Josefa (19.3.)

Svatý Josef je patronem Čech, manželů a křesťanských rodin, dělníků, řemeslníků, tesařů, inženýrů, ...... Je vzýván v zoufalých situacích a zvláště je patronem dobré smrti.Několik fotografií z poutí