Římskokatolická farnost Ostrava - Moravská Ostrava Domů          Fotogalerie          Ohlášky          Bohoslužby          Katecheze          Historie          Promluvy

Gregoriánský chorál a středověká polyfonie v kostele sv. Václava

Neděle 22.12.2013 v 17.00 hodin

AdventniPasmo Na čtvrtou neděli adventní budou kostelem sv. Václava v centru Ostravy znít gregoriánské chorály a středověká polyfonie. S adventním duchovním pásmem “Hle, Panna počne“ se představí schola tvořená bohoslovci, jáhny a mladými kněžími moravských diecézí. Představení začíná v neděli 22.12.2013 v 17.00 hodin.

 „Připraveno je adventní hudební pásmo k zamyšlení nad tematikou a poselstvím adventní doby s texty Písma a církevních otců. Mluvené slovo doprovodí gregoriánský chorál nejstaršího repertoria mariánských zpěvů karolínské doby a středověké polyfonie 15. století,“ uvedl člen gregoriánské schooly P. Aleš Písařovic, který působí jako farní vikář v Kravařích. Posluchači budou mít do češtiny přeložené latinské texty celého repertoáru, aby je mohli během poslechu adventního pásma použít k rozjímání.


Fotografie z vystoupení 22.12.2013


Podrobný leták zde.

Adventnihudebnipasmo  bohoslovci

E-mail: rkf.moravskaostrava@doo.cz
Farní kancelář: 596 114 706, Po, St: 10:00-12:00 15:00-17:00, Pá: 10:00-12:00
nám. Msgre. Šrámka 4/1760, Moravská Ostrava, 702 00; Duchovní správa: Plaček Jan, farář, Andrej Slodička, kaplan