Fotokroužek Farnosti Moravská Ostrava

Děti a mládež se schází pravidelně každé úterý v 16 hodin na faře. Dospělí a vážnější zájemci o fotografii se scházejí v úterý v 17,00 hodin na faře. Zajímáš se o fotografii, techniku fotografie, kompozici? Přijď mezi nás.

Jaké jsou naše hlavní snahy