Schola při katedrále Božského Spasitele S.M.O.K.

Program pro noc kostelů 2011

Schola při katedrále Božského spasitele, nově pod názvem S.M.O.K. (Schola - Moravská Ostrava - Katedrála) doprovází pravidelně nedělní mše svaté zpěvem žalmů, ordinaria a také rytmických písní. Pro vystoupení na Noci kostelů jsme zvolili právě onu rytmickou část našeho repertoáru - tedy písně ze zpěvníků Hosana a Koinonia, upravené žánrově do alternativního folk-rockového hávu.
Seznam písní
1) Jen ty, Pane můj
2) Svorni jsme
3) Všichni jsme jedno tělo
4) Haleluja ať zní
5) Všichni jako ovce
6) Duchem svatým
7) Tvůj Pán
8) Je krásné být Božím dítětem
9) Buď s námi dálPodrobnější informace o schole

Ukázky písní z Radvanického superscholu
ve formátu mp3


S.M.O.K. - katedrální schola ve fotografii - kostel sv.Václava - křížová cesta 2011