Zvony

Prohlídka zvonů


Výstup na věž s vítězi soutěže Noci kostelů 2011

obr
Věže katedrály,
výhled z věží na Ostravu
Oprava zvonu
v katedrále
Božského Spasitele.

Zvony v katedrále Božského Spasitele

Historie:

V pátek 23. prosince 1921 se konalo svěcení 3 nových zvonů odlitých ve Vítkovických železárnách pro kostel Božského Spasitele v Moravské Ostravě. Arcibiskup Dr. Stojan se nejprve zúčastnil malé mše ve farním kostele a poté v doprovodu děkana Felgenhauera, dvou kaplanů a předsedy kostelního výboru se odebral do továrny na litou ocel, kde jej doprovázeli ředitelé Trnovský, Spitzer a Wittmann a vrchní inspektoři Kopřiva a Gross.

Potom proběhlo svěcení zvonů, při kterém asistovali kromě uvedených kněží i místní farář asesor Novák a katecheta Zamazal z Mariánských hor. Po svěcení se na všechny tři zvony zvonilo. Hlas zvonů překvapil všechny silným a zřetelným zvukem.

Byly to dosud největší zvony vyrobené ve Vítkovických železárnách. Největší zvon Salvator, měl hmotnost 36 q, průměr 2m, druhý sv. Cyril a Metoděj měl průměr 150 cm a hmotnost 22q, třetí Prokop 140 cm průměr a hmotnost 14q. Po dvou dnech byly zvony zavěšeny na kostelní věží. Hlas zvonů závisel vždy od jakosti materiálu a provedení. V tomto ohledu se vítkovické výrobky vyrovnaly zvonům bronzovým.

(Článek z časopisu Našinec, z roku 1922)


Český rozhlas vysílal o zvonech v katedrále

Český rozhlas Ostrava vysílal 10.2.2012 v rámci cyklu Křížem krajem, pořad k 90. výročí posvěcení zvonů katedrály Božského Spasitele v Ostravě.
Záznam pořadu si můžete stáhnout a poslechnout ve formátu mp3 zde.

Podrobnou informaci o pořadu včetně jeho přepisu najdete zde.