Proměny Ostravského Betlému v průběhu Vánoční doby 5.1.2011

Betlém v Ostravské katedrále se během vánočního období mění. Jaké jsou jeho změny, dokumentují tyto fotografie.

Foto: Pavel a František Urbanovi