Dětský maškarní bál na faře 29.01.2011


Foto a video: František Urban