Biřmování v katedrále Božského Spasitele 12.6.2011


Foto Zdeněk Poruba