PoŁ na SlezskÚ Ostravý k Panný Marii KarmelskÚ 16.7.2011


Foto Zdenýk Poruba