15. Výročí založení dieceze 16.10.2011


Foto Zdeněk Poruba