Svatomikulášský večer pro děti 5.12.2011


Foto Zdeněk Poruba