Skauti přinášejí Betlémské světlo 19.12.2011


Foto Zdeněk Poruba