Dětský marškarní bál na faře 14.1.2012


Foto Zdeněk Poruba