Poutní zájezd do Prahy 18.2.2012


Foto: Ethna Mc Dermot, Eliška Pořízková, Michal a Lubomír Moricovi