Biřmování v katedrále Božského Spasitele 27.5.2012


Foto © Zdeněk Poruba