115 výročí posvěcení katedrály Božského Spasitele.


Sestavil Zdeněk Poruba