Příprava a slavení Misijní neděle 21.10.2012


Foto © Eva Porubová, Martina Machová, Zdeněk Poruba