Příprava plesu farnosti Moravská Ostrava 2.2.2013


Foto: Jan Hauk, Zdeněk Poruba