Poutní mše svatá v kapli sv.Anny v Ostravě-Muglinově 27.7.2013


Foto Vojtěch Barta