Slavnost Těla a Krve Páně. Boží Tělo 19.6.2014


Foto © Zdeněk Poruba