PoutnÝ mÜe sv. u kaple sv. Anny v Ostravý-Muglinový 26.7.2014


Foto Vojtých Barta