Příprava plesu farnosti Moravská Ostrava 31.1.2015


Foto © Martina Machová