Otec biskup udělil v kapli Městské nemocnice Ostrava svátost nemocných při mši svaté 14. 2. 2015


Foto Zdeněk Poruba