Missa Chrismatis 2.4.2015


Foto Martin Mach a Zdeněk Poruba /Člověk a Víra