Úklid katedrály před otevřením - listopad 2015


Fotokroužek farnosti Moravská Ostrava