Popelec10.2.2016


Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a víra-fotokroužek farnosti