Missa Chrismatis 24.3.2016


Foto: Martin Mach, Vojtěch Barta a Zdeněk Poruba/Člověk a víra