Biřmování 15.5.2016


Fotokroužek farnosti & Zdeněk Poruba/Člověk a víra