Příprava farního plesu 28.1.2017


Foto: Martina a Jan Machovi