Missa chrismatis


Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a víra